smTrends 日本語 English
Last Modified:

Johnny's Member Popularity Ranking

You can see the Popularity Ranking (Most Popular) and Popularity Trends of Johnny's Member (Johnny & Associates Individual) based on the latest () Google Search popular search terms (Google Trends).
There is no lie in a search term that is input as it is without consciousness!
The Popularity Ranking (Most Popular) and Popularity Trends of Johnny's Member (Johnny & Associates Individual) based on huge search terms are real!

Johnny's Member Popularity Ranking

You can see the Popularity Ranking (Most Popular) of Johnny's Member (Johnny & Associates Individual) based on the latest () Google Search popular search terms (Google Trends).
Even in a good or bad way, now is the most popular Johnny's Member (Johnny & Associates Individual) Popularity Ranking (Most Popular)!
Please confirm Technical Information for details.
You can also see the News Search (Web Search) of Johnny's Member (Johnny & Associates Individual).

Japan Past ( - )

Rank Search Term Popularity [%]
1 Sho Hirano - King & Prince 100.000
2 Masahiro Nakai 76.636
3 Takuya Kimura 75.895
4 Tomohisa Yamashita 73.543
5 Satoshi Ohno - Arashi 70.910
6 Kazunari Ninomiya - Arashi 59.482
7 Ren Nagase - King & Prince 55.317
8 Jun Matsumoto - Arashi 53.783
9 Sho Sakurai - Arashi 50.928
10 Masaki Aiba - Arashi 29.243
11 Kazuya Kamenashi - KAT-TUN 28.067
12 Masahiro Matsuoka - Tokio 26.022
13 Yuri Chinen - Hey! Say! JUMP 25.267
14 Kei Inoo - Hey! Say! JUMP 24.335
15 Ryosuke Yamada - Hey! Say! JUMP 24.182
16 Yuta Tamamori - Kis-My-Ft2 22.751
17 Yuya Tegoshi - NEWS 22.009
18 Kento Nakajima - Sexy Zone 21.856
19 Koichi Domoto - KinKi Kids 21.268
20 Tsuyoshi Domoto - KinKi Kids 20.706
21 Taisuke Fujigaya - Kis-My-Ft2 20.475
22 Ryo Nishikido - Kanjani Eight 19.939
23 Yuta Kishi - King & Prince 19.427
24 Genki Iwahashi - King & Prince 19.018
25 Tomoya Nagase - Tokio 18.712
26 Kenichi Okamoto 17.009
27 Junichi Okada - V6 16.002
28 Nozomu Kotaki - Johnny's West 15.823
28 Shunsuke Kazama 15.823
29 Takahisa Masuda - NEWS 14.366
30 Fuma Kikuchi - Sexy Zone 13.701
31 Yuichi Nakamaru - KAT-TUN 13.139
32 Daiki Arioka - Hey! Say! JUMP 12.960
33 Hiromitsu Kitayama - Kis-My-Ft2 11.478
34 Daiki Shigeoka - Johnny's West 11.350
35 Tadayoshi Okura - Kanjani Eight 11.043
36 Kaito Takahashi - King & Prince 10.838
37 Shori Sato - Sexy Zone 10.046
38 Toma Ikuta 10.020
38 Shigeru Joshima - Tokio 10.020
39 Shota Yasuda - Kanjani Eight 9.202
40 Akito Kiriyama - Johnny's West 7.439
41 Yuta Jinguji - King & Prince 7.388
42 Shigeaki Kato - NEWS 6.953
43 Ryuhei Maruyama - Kanjani Eight 6.800
44 Keito Okamoto - Hey! Say! JUMP 6.686
45 Keiichiro Koyama - NEWS 6.544
46 You Yokoyama - Kanjani Eight 6.339
47 Masahiko Kondō 6.288
48 Ryusei Fujii - Johnny's West 6.263
49 So Matsushima - Sexy Zone 5.700
50 Go Morita - V6 5.675
51 Tatsuya Ueda - KAT-TUN 5.624
52 Shingo Murakami - Kanjani Eight 5.470
53 Yuto Nakajima - Hey! Say! JUMP 5.343
54 Taichi Kokubun - Tokio 5.138
55 Yoshihiko Inohara - V6 4.780
56 Toshiya Miyata - Kis-My-Ft2 4.652
57 Junta Nakama - Johnny's West 4.243
58 Tomohiro Kamiyama - Johnny's West 4.218
59 Ken Miyake - V6 4.192
59 Takahiro Hamada - Johnny's West 4.192
60 Tomoyuki Yara 3.911
61 Marius Yo - Sexy Zone 3.834
62 Yuya Takaki - Hey! Say! JUMP 3.732
63 Ryosuke Hashimoto - A.B.C-Z 3.528
64 Hikaru Yaotome - Hey! Say! JUMP 3.400
65 Noriyuki Higashiyama - Shonentai 3.119
66 Kento Senga - Kis-My-Ft2 3.067
67 Takashi Nikaidō - Kis-My-Ft2 2.837
68 Kota Yabu - Hey! Say! JUMP 2.428
69 Masayuki Sakamoto - V6 2.377
70 Yuma Nakayama 2.301
71 Wataru Yokoo - Kis-My-Ft2 1.943
72 Shota Totsuka - A.B.C-Z 1.048
73 Hiroshi Nagano - V6 1.022
74 Jun Hasegawa 0.997
75 Mizuki Sano 0.665
75 Fumito Kawai - A.B.C-Z 0.665
76 Hiroki Uchi 0.588
77 Kazukiyo Nishikori - Shonentai 0.460
78 Yudai Tatsumi - 4U 0.435
79 Ryoichi Tsukada - A.B.C-Z 0.409
79 Atsuhiro Sato 0.409
80 Koichi Goseki - A.B.C-Z 0.358
81 Bunichi Hamanaka 0.307
82 Kohji Uchiumi 0.102
83 Katsuhide Uekusa - Shonentai 0.077
84 Yuta Fukuda - 4U 0.051
85 Yuki Koshioka - 4U 0.000
85 Yusuke Matsuzaki - 4U 0.000

Worldwide Past ( - )

Rank Search Term Popularity [%]
1 Sho Hirano - King & Prince 100.000
2 Takuya Kimura 88.099
3 Tomohisa Yamashita 84.235
4 Masahiro Nakai 71.777
5 Satoshi Ohno - Arashi 68.594
6 Kazunari Ninomiya - Arashi 61.652
7 Ren Nagase - King & Prince 60.278
8 Jun Matsumoto - Arashi 56.878
9 Sho Sakurai - Arashi 52.378
10 Yuri Chinen - Hey! Say! JUMP 31.427
11 Masaki Aiba - Arashi 30.603
12 Kazuya Kamenashi - KAT-TUN 28.563
13 Ryosuke Yamada - Hey! Say! JUMP 27.728
14 Masahiro Matsuoka - Tokio 25.873
15 Kei Inoo - Hey! Say! JUMP 25.750
16 Kenichi Okamoto 24.730
17 Kento Nakajima - Sexy Zone 23.957
18 Yuta Tamamori - Kis-My-Ft2 22.318
19 Yuya Tegoshi - NEWS 21.700
20 Taisuke Fujigaya - Kis-My-Ft2 20.711
20 Ryo Nishikido - Kanjani Eight 20.711
21 Tsuyoshi Domoto - KinKi Kids 20.433
22 Koichi Domoto - KinKi Kids 20.402
23 Yuta Kishi - King & Prince 19.969
24 Tomoya Nagase - Tokio 19.505
25 Genki Iwahashi - King & Prince 18.825
26 Shunsuke Kazama 17.620
27 Nozomu Kotaki - Johnny's West 16.971
27 Junichi Okada - V6 16.971
28 Fuma Kikuchi - Sexy Zone 14.467
29 Daiki Arioka - Hey! Say! JUMP 14.003
30 Takahisa Masuda - NEWS 13.910
31 Yuichi Nakamaru - KAT-TUN 13.076
32 Daiki Shigeoka - Johnny's West 11.839
33 Toma Ikuta 11.685
34 Kaito Takahashi - King & Prince 11.561
35 Tadayoshi Okura - Kanjani Eight 11.097
36 Hiromitsu Kitayama - Kis-My-Ft2 10.974
37 Shori Sato - Sexy Zone 10.603
38 Shigeru Joshima - Tokio 9.830
39 Shota Yasuda - Kanjani Eight 9.304
40 Keito Okamoto - Hey! Say! JUMP 9.274
41 Yuta Jinguji - King & Prince 7.512
42 Akito Kiriyama - Johnny's West 7.326
43 Shigeaki Kato - NEWS 7.141
44 Masahiko Kondō 6.708
45 Keiichiro Koyama - NEWS 6.677
46 You Yokoyama - Kanjani Eight 6.584
47 Ryuhei Maruyama - Kanjani Eight 6.491
48 Ryusei Fujii - Johnny's West 6.182
49 Shingo Murakami - Kanjani Eight 5.935
50 Yuto Nakajima - Hey! Say! JUMP 5.657
51 So Matsushima - Sexy Zone 5.564
52 Go Morita - V6 5.379
53 Tatsuya Ueda - KAT-TUN 5.224
54 Taichi Kokubun - Tokio 5.100
55 Yoshihiko Inohara - V6 5.008
56 Toshiya Miyata - Kis-My-Ft2 4.482
57 Junta Nakama - Johnny's West 4.359
58 Takahiro Hamada - Johnny's West 4.235
59 Tomoyuki Yara 4.204
59 Ken Miyake - V6 4.204
60 Tomohiro Kamiyama - Johnny's West 4.173
61 Hikaru Yaotome - Hey! Say! JUMP 3.957
62 Yuya Takaki - Hey! Say! JUMP 3.926
63 Marius Yo - Sexy Zone 3.895
64 Noriyuki Higashiyama - Shonentai 3.431
65 Ryosuke Hashimoto - A.B.C-Z 3.338
66 Kento Senga - Kis-My-Ft2 2.968
67 Takashi Nikaidō - Kis-My-Ft2 2.566
68 Kota Yabu - Hey! Say! JUMP 2.504
69 Masayuki Sakamoto - V6 2.442
70 Yuma Nakayama 2.226
71 Wataru Yokoo - Kis-My-Ft2 2.009
72 Hiroshi Nagano - V6 1.267
73 Jun Hasegawa 0.773
74 Shota Totsuka - A.B.C-Z 0.711
75 Mizuki Sano 0.618
76 Fumito Kawai - A.B.C-Z 0.495
77 Yudai Tatsumi - 4U 0.402
78 Atsuhiro Sato 0.278
78 Hiroki Uchi 0.278
79 Bunichi Hamanaka 0.216
80 Ryoichi Tsukada - A.B.C-Z 0.185
81 Kazukiyo Nishikori - Shonentai 0.155
82 Koichi Goseki - A.B.C-Z 0.124
83 Kohji Uchiumi 0.031
83 Katsuhide Uekusa - Shonentai 0.031
84 Yuta Fukuda - 4U 0.000
84 Yuki Koshioka - 4U 0.000
84 Yusuke Matsuzaki - 4U 0.000

Johnny's Member Popularity Trends

You can see the Popularity Trends of Johnny's Member (Johnny & Associates Individual) based on the latest () Google Search popular search terms (Google Trends).
Even in a good or bad way, now is the most popular Johnny's Member (Johnny & Associates Individual) Popularity Trends!
Please confirm Technical Information for details.

Japan Past ( - )

Worldwide Past ( - )