smTrends 日本語 English
Last Modified:

Johnny's Member Popularity Ranking

You can see the Popularity Ranking and Popularity Trend of the Most Popular Johnny's Member (Johnny & Associates Individual) based on the latest () Google Search popularity search terms (Google Trends).
There is no lie in a search term that is input as it is without consciousness!
The Popularity Ranking and Popularity Trend of the Most Popular Johnny's Member (Johnny & Associates Individual) based on huge search terms are genuine!

Johnny's Member Popularity Ranking

You can see the Popularity Ranking of the Most Popular Johnny's Member (Johnny & Associates Individual) based on the latest () Google Search popularity search terms (Google Trends).
Even in a good or bad way, now is the Most Popular Johnny's Member (Johnny & Associates Individual) Popularity Ranking!
Please confirm Technical Information for details.
You can also see the latest () News Search of the Most Popular Johnny's Member (Johnny & Associates Individual).

Japan Past ( - )

Rank Search Term Popularity [%]
1 Sho Hirano - King & Prince 100.000
2 Satoshi Ohno - Arashi 69.575
3 Takuya Kimura 68.844
4 Masahiro Nakai 57.757
5 Kazunari Ninomiya - Arashi 56.152
6 Jun Matsumoto - Arashi 51.830
7 Sho Sakurai - Arashi 48.718
8 Tomohisa Yamashita 48.660
9 Ryo Nishikido - Kanjani Eight 45.323
10 Ren Nagase - King & Prince 41.041
11 Yuya Tegoshi - NEWS 34.492
12 Kento Nakajima - Sexy Zone 29.602
13 Kazuya Kamenashi - KAT-TUN 26.327
14 Masaki Aiba - Arashi 25.851
15 Ryosuke Yamada - Hey! Say! JUMP 24.852
16 Yuta Kishi - King & Prince 23.183
17 Yuta Tamamori - Kis-My-Ft2 21.098
18 Yuya Takaki - Hey! Say! JUMP 20.370
19 Koichi Domoto - KinKi Kids 19.534
20 Tsuyoshi Domoto - KinKi Kids 17.408
21 Kei Inoo - Hey! Say! JUMP 16.549
22 Fuma Kikuchi - Sexy Zone 15.364
23 Genki Iwahashi - King & Prince 14.459
24 Takahisa Masuda - NEWS 14.366
25 Tadayoshi Okura - Kanjani Eight 14.241
26 Tomoya Nagase - Tokio 13.959
27 Kaito Takahashi - King & Prince 13.541
28 Shori Sato - Sexy Zone 13.355
29 Taisuke Fujigaya - Kis-My-Ft2 13.251
30 Toma Ikuta 11.973
31 Shota Yasuda - Kanjani Eight 11.822
32 Shingo Murakami - Kanjani Eight 11.637
33 Junichi Okada - V6 11.628
34 Yuta Jinguji - King & Prince 11.265
35 Daiki Arioka - Hey! Say! JUMP 10.382
36 Hiromitsu Kitayama - Kis-My-Ft2 9.247
37 Keiichiro Koyama - NEWS 9.000
38 Yoshihiko Inohara - V6 8.977
39 You Yokoyama - Kanjani Eight 8.408
40 Yuri Chinen - Hey! Say! JUMP 8.257
41 So Matsushima - Sexy Zone 8.222
42 Daiki Shigeoka - Johnny's West 8.187
43 Nozomu Kotaki - Johnny's West 7.839
44 Ryuhei Maruyama - Kanjani Eight 7.688
45 Shigeaki Kato - NEWS 7.653
46 Ken Miyake - V6 7.200
47 Marius Yo - Sexy Zone 6.643
48 Tatsuya Ueda - KAT-TUN 6.573
49 Go Morita - V6 6.527
50 Yuto Nakajima - Hey! Say! JUMP 6.132
51 Ryusei Fujii - Johnny's West 5.981
52 Yuichi Nakamaru - KAT-TUN 5.884
53 Masahiko Kondō 5.772
54 Kento Senga - Kis-My-Ft2 5.389
55 Shunsuke Kazama 5.261
56 Bunichi Hamanaka 4.518
57 Taichi Kokubun - Tokio 4.490
58 Masahiro Matsuoka - Tokio 4.471
59 Noriyuki Higashiyama - Shonentai 4.355
60 Wataru Yokoo - Kis-My-Ft2 4.285
61 Junta Nakama - Johnny's West 4.204
62 Hikaru Yaotome - Hey! Say! JUMP 4.169
63 Takahiro Hamada - Johnny's West 3.914
64 Tomohiro Kamiyama - Johnny's West 3.809
65 Akito Kiriyama - Johnny's West 3.507
66 Keito Okamoto - Hey! Say! JUMP 3.159
67 Toshiya Miyata - Kis-My-Ft2 2.950
68 Takashi Nikaidō - Kis-My-Ft2 2.892
69 Kota Yabu - Hey! Say! JUMP 2.776
70 Yuma Nakayama 2.532
71 Shigeru Joshima - Tokio 2.381
72 Hiroshi Nagano - V6 2.241
73 Masayuki Sakamoto - V6 2.207
74 Hiroki Uchi 1.963
75 Jun Hasegawa 1.939
76 Fumito Kawai - A.B.C-Z 1.498
77 Shota Totsuka - A.B.C-Z 1.440
78 Koichi Goseki - A.B.C-Z 1.161
79 Ryosuke Hashimoto - A.B.C-Z 1.068
80 Mizuki Sano 1.045
81 Atsuhiro Sato 0.964
82 Tomoyuki Yara 0.894
83 Kazukiyo Nishikori - Shonentai 0.871
84 Kenichi Okamoto 0.859
85 Ryoichi Tsukada - A.B.C-Z 0.348
86 Katsuhide Uekusa - Shonentai 0.302
87 Kohji Uchiumi 0.279
88 Yudai Tatsumi - 4U 0.058
89 Yuta Fukuda - 4U 0.023
90 Yuki Koshioka - 4U 0.012
90 Yusuke Matsuzaki - 4U 0.012

Worldwide Past ( - )

Rank Search Term Popularity [%]
1 Sho Hirano - King & Prince 100.000
2 Takuya Kimura 77.601
3 Satoshi Ohno - Arashi 66.337
4 Kazunari Ninomiya - Arashi 59.110
5 Masahiro Nakai 54.790
6 Tomohisa Yamashita 52.246
7 Jun Matsumoto - Arashi 51.295
8 Sho Sakurai - Arashi 47.224
9 Ryo Nishikido - Kanjani Eight 44.225
10 Ren Nagase - King & Prince 40.707
11 Yuya Tegoshi - NEWS 32.547
12 Kento Nakajima - Sexy Zone 30.450
13 Ryosuke Yamada - Hey! Say! JUMP 27.089
14 Kazuya Kamenashi - KAT-TUN 27.086
15 Masaki Aiba - Arashi 26.160
16 Yuya Takaki - Hey! Say! JUMP 24.123
17 Yuta Kishi - King & Prince 23.258
18 Yuta Tamamori - Kis-My-Ft2 19.991
19 Koichi Domoto - KinKi Kids 18.529
20 Tsuyoshi Domoto - KinKi Kids 16.651
21 Kei Inoo - Hey! Say! JUMP 16.554
22 Fuma Kikuchi - Sexy Zone 15.798
23 Genki Iwahashi - King & Prince 14.408
24 Tomoya Nagase - Tokio 14.335
25 Kaito Takahashi - King & Prince 14.116
26 Tadayoshi Okura - Kanjani Eight 14.092
27 Toma Ikuta 13.872
28 Shori Sato - Sexy Zone 13.848
29 Takahisa Masuda - NEWS 13.726
30 Taisuke Fujigaya - Kis-My-Ft2 12.775
31 Yuta Jinguji - King & Prince 11.897
32 Junichi Okada - V6 11.556
33 Shota Yasuda - Kanjani Eight 11.337
34 Shingo Murakami - Kanjani Eight 11.205
35 Daiki Arioka - Hey! Say! JUMP 10.751
36 Yuri Chinen - Hey! Say! JUMP 9.021
37 Keiichiro Koyama - NEWS 8.915
38 Hiromitsu Kitayama - Kis-My-Ft2 8.679
39 You Yokoyama - Kanjani Eight 8.484
40 Daiki Shigeoka - Johnny's West 8.460
41 Yoshihiko Inohara - V6 8.127
42 So Matsushima - Sexy Zone 8.094
43 Nozomu Kotaki - Johnny's West 7.826
44 Shigeaki Kato - NEWS 7.753
45 Marius Yo - Sexy Zone 7.095
46 Ryuhei Maruyama - Kanjani Eight 7.070
47 Ken Miyake - V6 6.997
48 Yuto Nakajima - Hey! Say! JUMP 6.680
49 Yuichi Nakamaru - KAT-TUN 6.266
50 Go Morita - V6 6.046
51 Tatsuya Ueda - KAT-TUN 6.022
52 Ryusei Fujii - Johnny's West 5.900
53 Masahiko Kondō 5.656
54 Kento Senga - Kis-My-Ft2 4.998
54 Shunsuke Kazama 4.998
55 Hikaru Yaotome - Hey! Say! JUMP 4.705
56 Masahiro Matsuoka - Tokio 4.340
57 Bunichi Hamanaka 4.169
58 Wataru Yokoo - Kis-My-Ft2 4.120
58 Noriyuki Higashiyama - Shonentai 4.120
58 Taichi Kokubun - Tokio 4.120
59 Junta Nakama - Johnny's West 3.876
60 Tomohiro Kamiyama - Johnny's West 3.730
61 Takahiro Hamada - Johnny's West 3.657
62 Akito Kiriyama - Johnny's West 3.535
63 Keito Okamoto - Hey! Say! JUMP 3.316
64 Toshiya Miyata - Kis-My-Ft2 2.999
65 Kota Yabu - Hey! Say! JUMP 2.731
66 Takashi Nikaidō - Kis-My-Ft2 2.706
67 Yuma Nakayama 2.462
68 Hiroshi Nagano - V6 2.365
69 Shigeru Joshima - Tokio 2.072
69 Masayuki Sakamoto - V6 2.072
70 Jun Hasegawa 1.707
71 Hiroki Uchi 1.512
72 Fumito Kawai - A.B.C-Z 1.121
73 Shota Totsuka - A.B.C-Z 1.000
74 Koichi Goseki - A.B.C-Z 0.585
75 Mizuki Sano 0.536
76 Ryosuke Hashimoto - A.B.C-Z 0.512
77 Tomoyuki Yara 0.463
78 Atsuhiro Sato 0.341
79 Kenichi Okamoto 0.293
80 Kazukiyo Nishikori - Shonentai 0.195
81 Ryoichi Tsukada - A.B.C-Z 0.146
82 Katsuhide Uekusa - Shonentai 0.049
83 Kohji Uchiumi 0.000
83 Yudai Tatsumi - 4U 0.000
83 Yuta Fukuda - 4U 0.000
83 Yuki Koshioka - 4U 0.000
83 Yusuke Matsuzaki - 4U 0.000

Johnny's Member Popularity Trend

You can see the Popularity Trend of the Most Popular Johnny's Member (Johnny & Associates Individual) based on the latest () Google Search popularity search terms (Google Trends).
Even in a good or bad way, now is the Most Popular Johnny's Member (Johnny & Associates Individual) Popularity Trend!
Please confirm Technical Information for details.

Japan Past ( - )

Worldwide Past ( - )